ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 23 มีนาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

การปิดด่านแนวชายแดนเน้นเข้มงวดเฉพาะการผ่านแดนของประชากรทั้ง 2 ฝั่ง การส่งผ่านกลุ่มอาหารสดและวัตถุดิบอาหารไม่กระทบ ผู้บริโภคเริ่มกักตุนสินค้าจำเป็น หลังมีประกาศเข้มงวด Social Distancing ปิดการให้บริการสถานที่ให้บริการเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ผู้ผลิตเนื้อสุกรให้ความมั่นใจกับปริมาณที่รองรับผู้บริโภคในประเทศได้ ไม่ขาดแคลน

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 73-74
ภาคอีสาน 76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 73

ลูกสุกรวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 : 2,300 บวกลบ 72

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com