ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 15 เมษายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

จังหวัดสระแก้วอนุมัติเพิ่มด่านถาวรบ้านเขาดินแล้ว ปริมาณยังไม่มาก โดยด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ไม่กระทบเพราะไม่มีการถูกปิดจากมาตรการ 1 จังหวัด 1 ด่าน

ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งหาจุดที่เป็นธรรมกับส่วนต่างการค้าสุกรขุนชายแดนกัมพูชา ที่เป็นปัญหากดราคาที่กระเพื่อมกระทบกันทั้งประเทศจนหลายพื้นที่เริ่มขาดทุน

ตะวันตก 61
ตะวันออก 68
อีสาน 68
เหนือ 67
ใต้ 69

ลูกสุกรจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 : 1,800 บวก/ลบ 60

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com