ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 6 พฤษภาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

ราคาส่งออกสุกรขุนมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านปรับขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายการล็อคดาวน์การป้องกัน COVID-19 หนุนการจับจ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารมากขึ้น ทุกพื้นที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น

ภาคตะวันตก ปรับขึ้น 2 บาทจากฐานเดิม
ภาคตะวันออก 71-72
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 71
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 : 2,000 บาท บวก/ลบ 64

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com