ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 21 พฤษภาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

การผ่อนคลายการล็อคดาวน์การป้องกัน COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในเฟสต่อมาของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่อง ราคาสุกรขุนที่สูงในเวียดนามและกัมพูชา ส่งผลให้ราคาส่งออกสุกรขุนมีชีวิต และราคาสุกรขุนในประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าต้นทุนต่อในระดับที่มีการดูแลเพื่อไม่ให้กระทบค่าครองชีพผู้บริโภคภายในประเทศ

ภาคตะวันตก 66-67
ภาคตะวันออก 73
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 : 2,100 บวก/ลบ 66

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com