ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งผลิต “วัตถุดิบอาหารสัตว์เถื่อน”

กรมปศุสัตว์สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ บุกทลายแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เถื่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตและจำหน่ายผ่านช่องทาง Facebook และ Line

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบแหล่งผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเบาะแสว่า มีการผลิตและขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น Facebook และ Line

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตผลิตฯ และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่มีใบอนุญาตฯ มีโทษตามมาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ จึงได้อายัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องสงสัย จำนวน 12,000 กิโลกรัม และเครื่องบด เครื่องผสมอาหารสัตว์ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ และให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกอายัดไว้ หากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีราคาแพง ทำให้เพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และใช้วัตถุดิบทดแทนภายในประเทศ ในการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจน กำกับ ดูแล ด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ทาง Application DLD 4.0

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com