ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

สมาคมอาหารสัตว์ทนแบกรับต้นทุน ชี้วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

สมาคมอาหารสัตว์แบกรับต้นทุน เผยวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ไม่ปรับขึ้นราคาเกินกว่ารัฐควบคุม วอนรัฐยกเลิกภาษีนำเข้า บรรเทาภาระต้นทุน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯ แบกรับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการปรับขึ้นราคาเกินกว่าที่รัฐควบคุม ทำได้เพียงปรับส่วนลดลงบางส่วนเท่านั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงเฉลี่ย 20-40% เช่น ราคาเมล็ดถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองมีการปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 13 บาท เป็นกิโลกรัมละ 18 บาท รวมถึงอาหารเสริม วิตามิน เกลือแร่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20-30% ตลอดจนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ขยับตัวสูงแตะ 10 บาท/กก.แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น 10-15%

อนึ่ง ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แต่ขณะนั้นราคาขายไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ 2.10-2.20 บาท ผู้ผลิตอาหารสัตว์จึงแบกรับต้นทุนในส่วนนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ปัจจุบันราคาขายไข่ไก่อยู่ที่ ฟองละ 2.90-3.00 บาทแล้ว จึงขอปรับส่วนลดเพื่อผ่อนคลายต้นทุนลงบ้าง โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับเพียง 0.50 บาท/กก. ซึ่งไม่เกินราคาควบคุม

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com