ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

เตือน!! อย่าหลงเชื่อวัคซีนโรค ASF ในหมูเถื่อน หวั่นทำระบาดรุนแรง – ปศุศาสตร์ นิวส์

อธิบดีกรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง อาจพบการระบาดรุนแรงและอาจพบการกลายพันธุ์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดผยว่า ตามที่มีการพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วโลก รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งกระทบความมั่นคงด้านอาหารของประเทศที่พบการระบาด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันและยาที่ใช้ในการรักษา จึงอาจมีผู้ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ดังกล่าวผลิตวัคซีนที่กระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน เป็นสาเหตุให้มีการระบาดของโรคออกไปอย่างกว้างขวางและเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ ดังเช่น กรณีมีข่าวฟาร์มเอกชนในต่างประเทศพบเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกันสายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ โดยแยกได้จากสุกรป่วยที่แสดงอาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

การพบไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้เกิดเนื่องจากเกษตรกรได้แอบใช้วัคซีนเชื้อเป็นที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้ โดยเกษตรกรคาดหวังผลว่าจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ แต่ผลกลับพบว่าสุกรที่ฉีดวัคซีนชนิดนี้ จะป่วยโทรม และแสดงอาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามมา ทำให้ยากต่อการควบคุม เชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้ อาจสามารถแพร่ระบาดไปทั่วโลกได้ โดยผ่านเนื้อหมูที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าว หรือจากการแอบลักลอบนำเข้าวัคซีนเชื้อเป็นชนิดนี้

ทั้งนี้โรคนี้ไม่สามารถติดต่อหรือมีอันตรายต่อมนุษย์ แต่เป็นโรคติดต่อรุนแรงเฉพาะสุกร ผลทำให้สุกรที่ติดเชื้อตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในบางประเทศพยายามป้องกันสุกรโดยการลักลอบใช้วัคซีนเชื้อเป็นที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อโดยบังเอิญจากวัคซีน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับประเทศไทยยังไม่มีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ขาย และใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร โดยการผลิต นำเข้า ขาย ยาและวัคซีน ซึ่งไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความผิดตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 จึงขอแจ้งเตือนมายังเกษตรกรอย่าหลงเชื่อ นำวัคซีนที่ผิดกฎหมายมาใช้ในฟาร์ม ซึ่งอาจส่งผลให้สุกรที่ฉีดอาจติดเชื้อไวรัสจากวัคซีนดังกล่าวและทำให้เกิดการระบาดของโรคในประเทศในวงกว้างได้

สุดท้ายนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหากพบเห็นการลักลอบใช้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือพบเห็นการลักลอบจำหน่ายวัคซีนดังกล่าว รวมทั้งพบสุกรภายในฟาร์มป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ application DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com