ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับขึ้นเป็น 3 บาท/ฟอง มีผล 2 มิถุนายนนี้

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ ได้ออกหนังสือประกาศราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรปรับราคาขึ้นฟองละ 0.10 บาท (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) หรืออีก 10 สตางค์ จากเดิม 2.90 บาท/ฟอง เป็น 3 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากดูราคาไข่ไก่คละย้อนหลังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปี 64 นี้ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มต่ำสุด อยู่ที่ 2.30 บาท/ฟอง ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางสมาคมฯ ได้ออกประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.50 บาท/ฟอง หรืออีก 6 บาท/แผง ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.70 บาท/ฟอง หรืออีก 6 บาท/แผง และปรับราคาไข่ไก่คละขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.90 บาท/แผง หรืออีก 6 บาท/แผง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดปรับขึ้นอีก 10 สตางค์ เป็น 3 บาท/ฟอง มีผลวันที่ 2 มิถุนายนนี้

อย่างไรก็ตาม “ไข่ไก่” ยังเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการใช้เพื่อประกอบอาหารภายในครัวเรือน และเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ มีเพดานราคา แต่หากมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายแฝงหลายส่วน ทั้งค่าไฟฟ้า อาหารสัตว์ ขนส่ง อาจทำให้เดือดร้อนทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภคได้

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com